Právne záležitosti / Ochrana osobných údajov

Prístup na webové stránky spoločnosti Düring AG, alebo jej značky a používanie tejto webovej lokality podlieha v aktuálnej verzii nasledujúcich zmluvných podmienok.

Webové stránky Düring AG (alebo značky Durgol) obsahujú logá, texty, obrázky, zvuk, animácie a videá, ktoré sú majetkom spoločnosti Düring AG, alebo jej pridružených spoločností a sú chránené autorským právom alebo inými vlastníckymi právami. Komerčné využitie obsahu na tejto webovej stránke v akejkoľvek forme, či už ide o reprodukciu, šírenie a úpravu, je bez výslovného písomného súhlasu zakázané.

Značky a logá spoločnosti Düring AG – najmä durgol®, swiss espresso®, vapura® a stickpack® – sú v mnohých krajinách chránené zákonom o ochranných známkach. Používanie akýchkoľvek značiek a log tretími stranami bez písomného súhlasu je zakázané.

Webové stránky Düring AG (a značky Durgol) boli vytvorené s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu neexistuje žiadna záruka úplnosti a aktuálnosti údajov a informácií. Používateľ preberá riziko za používanie obsahu a informácií sprístupnených na webových stránkach. Düring AG nepreberá žiadnu zodpovednosť a nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z priameho alebo nepriameho použitia poskytnutých údajov a informácií. Düring AG si vyhradzuje právo zverejniť, skontrolovať a vymazať bez upozornenia akýkoľvek obsah, ktorý považuje za neprípustný, ktorý vytvorili používatelia na komunikačných fórach, ako sú diskusie, chaty, informácie, správy atď. Nenesie však žiadnu zodpovednosť pre obsah týchto komunikačných fór. Portál obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto stránky nie sú prevádzkované ani monitorované spoločnosťou Düring AG. Düring AG odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah prepojených webových stránok a za dodržiavanie zákonných predpisov o ochrane údajov prevádzkovateľmi týchto webových stránok.

Düring AG nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, pokiaľ ste tieto informácie neposkytli dobrovoľne. Ak nám poskytnete osobné údaje, uložíme ich a použijeme na marketingové účely len s vaším výslovným súhlasom.

Odoslaním zákazníckeho hodnotenia prevádza osoba všetky práva na použitie a zverejnenie svojho textu a/alebo obrázkov úplne a bezpodmienečne na Düring AG, bez výhrady práv tretích osôb. Nemôžeme zaručiť, že bude vaša zákaznícka recenzia zverejnená.

Náš newsletter je zasielaný cez Campaign Monitor platformu na distribúciu newsletterov prevádzkovanú austrálskym poskytovateľom Campaign Monitor, Level 38, 201 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000, Austrália (www.campaignmonitor.com). Podrobnosti o príjemcoch nášho newslettera sú uložené na serveri Monitor kampane. Campaign Monitor používa tieto informácie na odosielanie a vyhodnocovanie bulletinu v našom mene. Okrem toho môže Campaign Monitor podľa vlastného vyjadrenia použiť tieto údaje na optimalizáciu alebo zlepšenie vlastných služieb, napríklad na technickú optimalizáciu distribúcie a zobrazovania newsletteru, alebo na obchodné účely, aby zistil, v ktorých krajinách sa príjemcovia nachádzajú . Campaign Monitor však nepoužíva údaje o príjemcoch našich newsletterov na ich priame kontaktovanie a neposiela tieto informácie tretím stranám.

Düring AG sa zaväzuje vyhnúť sa zhromažďovaniu osobných údajov od osôb mladších ako 14 rokov. Patria sem napríklad ich mená, adresy, telefónne čísla a e-mailové adresy. Ak nám dieťa poskytlo osobné údaje, žiadame jeho rodičov alebo opatrovníkov, aby nás informovali, aby mohli byť tieto informácie vymazané z našej databázy. Príslušnú kontaktnú adresu nájdete na konci tejto časti.

Keď vstúpite na webovú stránku alebo reklamu Düring AG (alebo značky Durgol), informácie sa uložia do vášho počítača vo forme „cookie“ alebo podobného súboru, ktorý nám umožňuje prispôsobiť webové stránky alebo reklamu spôsobom, ktorý je prispôsobený vašim záujmom a preferenciám. Tieto súbory cookie však môžete odmietnuť alebo si nakonfigurovať prehliadač tak, aby zobrazoval varovanie pred uložením súborov cookie. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v používateľskej príručke prehliadača alebo na obrazovkách pomocníka.

Keď vstúpite na webovú stránku alebo reklamu Düring AG (alebo značky Durgol), informácie sa uložia do vášho počítača vo forme „cookie“ alebo podobného súboru, ktorý nám umožňuje prispôsobiť webové stránky alebo reklamu spôsobom, ktorý je prispôsobený vašim záujmom a preferenciám. Tieto súbory cookie však môžete odmietnuť alebo si nakonfigurovať prehliadač tak, aby zobrazoval varovanie pred uložením súborov cookie. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v používateľskej príručke prehliadača alebo na obrazovkách pomocníka. Google Analytics môžete deaktivovať prostredníctvom našich nastavení súborov cookie.

Ak ste nám poskytli osobné údaje prostredníctvom niektorej z našich webových stránok alebo interaktívnej reklamy a chceli by ste tieto informácie vymazať z našej databázy, napíšte nám na nasledujúcu e-mailovú adresu info@durgol.com.

Keď vstúpite na našu webovú stránku, prehliadač, ktorý používate na svojom koncovom zariadení, automaticky odošle informácie na naše servery. Tieto informácie budú dočasne uložené v „súbore denníka“. Nasledujúce informácie budú zhromažďované bez akéhokoľvek zásahu z vašej strany a uložené, kým sa automaticky neodstránia:

 

IP adresa žiadajúceho počítača

Dátum a čas prístupu

Názov a adresa URL načítaného súboru

Webová lokalita, z ktorej sa na lokalitu pristupovalo (adresa URL sprostredkovateľa)

Ďalšie informácie prenášané vaším prehliadačom (napríklad výrobca a verzia prehliadača, operačný systém vášho počítača, názov vášho poskytovateľa prístupu, jazykové nastavenia atď.).

Táto webová stránka používa službu Google Maps, ktorú poskytuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Aby sa nami používané materiály Google integrovali a zobrazili vo vašom webovom prehliadači, keď vstúpite na našu kontaktnú stránku, váš prehliadač sa musí pripojiť k serveru Google, ktorý sa môže nachádzať v USA. Google tak dostane informáciu, že IP adresa vášho zariadenia vstúpila na kontaktnú stránku našej webovej stránky. Viac informácií nájdete v Zmluvných podmienkach služby Mapy Google.

Videá YouTube vkladáme na našu webovú stránku. YouTube je videoportál poskytovaný spoločnosťou YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ďalej len „YouTube“. Na zobrazovanie videí používame službu YouTube v spojení s funkciou „vylepšeného režimu ochrany osobných údajov“.

Pomocou Adform

 

Naša stránka využíva marketingové technológie Adform. Tieto zhromažďujú a uchovávajú údaje na účely pre marketing, prieskumu trhu a optimalizáciu. Právny základ spracovania údajov je čl. 6 ods. 1f GDPR.

 

Používame sledovanie konverzií. To znamená, že súbor cookie sledovania konverzií sa uloží vždy, keď používateľ príde do kontaktu s reklamou zobrazenou službou Adform.

 

Využívame aj technológiu retargetingu. To znamená, že návštevníkom, ktorí predtým prejavili záujem o naše webové stránky a produkty, sa na webových stránkach našich partnerov zobrazí cielená reklama. Reklamný materiál zobrazovaný pomocou retargetingu je založený na analýze predchádzajúceho správania používateľov pomocou cookies. Tieto súbory cookie sú dočasné súbory cookie, ktoré sa stanú neplatnými po 60 dňoch.

 

Poskytovatelia tretích strán ukladajú údaje pod pseudonymami na vytváranie používateľských profilov. Na zhromažďovanie údajov na tento účel sa používajú sledovacie skripty alebo súbory cookie. Údaje získané týmito technológiami nebudú bez osobitného súhlasu dotknutej osoby použité na osobnú identifikáciu návštevníkov webových stránok ani nebudú skombinované s osobnými údajmi o fyzickej osobe za pseudonymom.

 

Máte právo namietať proti vytvoreniu používateľského profilu. Ak si neželáte zúčastniť sa tohto procesu, môžete kedykoľvek namietať proti budúcemu zhromažďovaniu a ukladaniu vašich údajov aktiváciou súboru cookie opt-out. Viac informácií nájdete tu:

 

https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

 

Prípadne môžete upraviť nastavenia prehliadača tak, aby blokoval používanie cookies. Ak vymažete cookies vo svojom prehliadači, vymažú sa aj všetky opt-out cookies, ktoré je potrebné znova aktivovať.

 

Ďalšie informácie o poskytovateľovi služieb tretej strany: Adform ApS, Wildersgade 10B, 1408 Copenhagen, Denmark

 

Ďalšie informácie o ochrane údajov na stránke Adform: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

 

 

Na účely analýzy, optimalizácie a ekonomického prevádzkovania našej online ponuky používame v rámci nášho internetu „Facebook Pixel“ nášho zmluvného partnera Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“) v prítomnosti. Pomocou takzvaných sledovacích pixelov, ktoré sú integrované na našich stránkach, je možné sledovať akcie používateľov po tom, čo videli alebo klikli na reklamu umiestnenú cez Facebook. To umožňuje zaznamenávať a optimalizovať účinnosť takýchto reklám na štatistické účely a účely prieskumu trhu. Zo zhromaždených údajov nemôžeme vyvodzovať žiadne závery o identite používateľov. Facebook však tieto údaje ukladá a spracúva tak, aby bolo možné prepojenie s príslušným profilom používateľa na Facebooku. To umožňuje Facebooku zobrazovať reklamy na stránkach alebo v aplikáciách Facebooku a mimo Facebooku. Toto použitie údajov nemôžeme ovplyvniť. Viac informácií o tom, ako Facebook spracúva osobné údaje, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Facebook pixel používame na právnom základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

DoubleClick je služba spoločnosti Google Inc. („Google“). DoubleClick používa súbory cookie na to, aby vám ponúkal reklamy, ktoré sú pre vás relevantné. V tomto procese je vášmu prehliadaču pridelené pseudonymné identifikačné číslo (ID), aby ste skontrolovali, ktoré reklamy sa zobrazili vo vašom prehliadači a ktoré reklamy boli vyvolané. Používanie súborov cookie DoubleClick umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským webovým stránkam iba zobrazovať reklamy na základe predchádzajúcich návštev našich alebo iných webových stránok na internete. Informácie generované súbormi cookie sú prenášané spoločnosťou Google na server v USA na vyhodnotenie a tam uložené. Prenos údajov spoločnosťou Google tretím stranám sa uskutočňuje iba na základe právnych predpisov.

 

Odsúhlasením súboru cookie Doubleclick v nastaveniach súborov cookie súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google a vyššie popísaným spôsobom spracovania údajov a určeným účelom. Ukladaniu cookies môžete zabrániť výberom príslušných nastavení v softvéri vášho prehliadača. Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe DoubleClick nájdete tu: http://www.google.de/policies/technologies/ads .

 

Používateľ môže namietať proti používaniu súborov cookie DoubleClick DART. Na to musí používateľ postupovať podľa nasledujúcich pokynov aplikácie na deaktiváciu súborov cookie od spoločnosti Google: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. 

Ako zákazník služby Google Ads tiež používame sledovanie konverzií Google, analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

V tomto procese Google Ads nastaví na váš počítač súbor cookie („konverzný súbor cookie“), ak ste sa na našu webovú stránku dostali prostredníctvom reklamy Google. Tieto cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu. Ak navštívite naše stránky a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, môžeme my a spoločnosť Google rozpoznať, že niekto klikol na reklamu a bol tak presmerovaný na našu stránku. Každý zákazník služby AdWords dostane iný súbor cookie.

 

Súbory cookie preto nemožno sledovať na webových stránkach zákazníkov služby Ads. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby Google Ads, ktorí sa prihlásili na sledovanie konverzií. Zákazníci služby Google Ads zistia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nedostanú však žiadne informácie, ktoré by používateľov osobne identifikovali. Ak sa nechcete zúčastniť procesu sledovania, môžete tiež odmietnuť nastavenie súboru cookie potrebného na to - napríklad prostredníctvom nastavenia prehliadača, ktoré vo všeobecnosti deaktivuje automatické nastavenie súborov cookie. Súbory cookie na sledovanie konverzií môžete zakázať aj nastavením prehliadača tak, aby blokoval súbory cookie z domény „googleadservices.com“.

 

Používame technológiu remarketingu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Prostredníctvom tejto technológie sú používatelia, ktorí už navštívili naše internetové stránky a online služby a ktorých ponuka zaujala, opäť oslovovaní prostredníctvom cielenej reklamy na stránkach členov siete Google Partner Network. Reklama sa zobrazuje pomocou cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači používateľa. Pomocou textových súborov je možné analyzovať správanie používateľa pri návšteve webovej stránky a následne použiť na cielené odporúčanie produktov a záujmovo orientovanú reklamu.

 

Ak si neželáte dostávať záujmovo orientovanú reklamu, môžete deaktivovať používanie súborov cookie spoločnosťou Google na tieto účely na stránke https://www.google.de/settings/ads/onweb. Používaním našich služieb súhlasíte so spracovaním anonymizovaných údajov o vás spoločnosťou Google a na účely uvedené vyššie.

 

Chceli by sme zdôrazniť, že Google má svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú nezávislé od našich. Za tieto zásady a postupy nepreberáme žiadnu zodpovednosť. V prípade potreby si pozrite zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Pre používateľov súbory cookie nastavujú naši reklamní partneri (Google). Tieto cookies sú tiež neprispôsobené. Používajú sa napríklad na prispôsobenie produktov a služieb vám a na zobrazovanie zodpovedajúcich reklám. Používatelia Google môžu deaktivovať https://www.google.com/settings/ads?hl=de prostredníctvom nastavení grafickej reklamy a upraviť nastavenia pre Reklamnú sieť Google.

 

 

 

 

 

Vysoko efektívny
Šetrný k materiálom
Všestranný
Jednoduchý na použitie
Švajčiarsky originál proti vodnému kameňu