Kwestie prawne / ochrona danych

Dostęp do stron internetowych Düring AG lub jej marek oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej podlegają aktualnej wersji poniższych warunków.

Strony internetowe Düring AG (lub marki durgol) zawierają logotypy, teksty, obrazy, dźwięki, animacje i filmy, które są własnością Düring AG lub jej spółek zależnych i są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności. Komercyjne wykorzystanie treści znajdujących się na tej stronie, w jakiejkolwiek formie, w tym reprodukcja, dystrybucja i modyfikacja, jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody.

Marki i logotypy Düring AG – w szczególności durgol®, swiss espresso®, vapura® i stickpack® – są chronione prawem znaków towarowych w wielu krajach. Wykorzystanie jakichkolwiek marek i logotypów przez osoby trzecie bez pisemnej zgody jest zabronione.

Strony internetowe Düring AG (w tym marki durgol) zostały stworzone z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie ma gwarancji co do kompletności i aktualności danych oraz informacji. Użytkownik ponosi pełne ryzyko związane z korzystaniem z treści i informacji udostępnionych na wspomnianych stronach internetowych. Düring AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności oraz nie jest odpowiedzialne za potencjalne szkody wynikające z bezpośredniego lub pośredniego korzystania z udostępnionych danych i informacji. Düring AG zastrzega sobie prawo do ujawniania, przeglądania oraz usuwania bez powiadomienia wszelkich treści uznanych za niedozwolone, które zostały stworzone przez użytkowników w forach komunikacyjnych, takich jak dyskusje, czaty, informacje, wiadomości itp. Jednakże nie bierze odpowiedzialności za treści tych forów komunikacyjnych. Portal zawiera linki do stron internetowych osób trzecich. Strony te nie są obsługiwane ani monitorowane przez Düring AG. Düring AG odrzuca wszelką odpowiedzialność za treść powiązanych stron internetowych oraz za przestrzeganie przez ich operatorów przepisów dotyczących ochrony danych.

Düring AG nie zbiera żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail, chyba że udostępnisz te informacje dobrowolnie. Jeśli przekażesz nam dane osobowe, zapisujemy je i używamy wyłącznie do celów marketingowych za Twoją wyraźną zgodą.

Przesyłając opinię klienta, osoba przekazuje wszelkie prawa do wykorzystywania oraz publikacji swojego tekstu lub obrazów, w pełni i bezwarunkowo, firmie Düring AG, bez zastrzeżenia praw osób trzecich. Nie możemy zagwarantować, że Twoja opinia klienta zostanie opublikowana.

Nasze newslettery są wysyłane za pośrednictwem Campaign Monitor, platformy do dystrybucji newsletterów obsługiwanej przez australijskiego dostawcę Campaign Monitor, Level 38, 201 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000, Australia (www.campaignmonitor.com). Szczegóły dotyczące odbiorców naszego newslettera są zapisywane na serwerze Campaign Monitor. Campaign Monitor wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny newslettera w naszym imieniu. Ponadto, zgodnie z własnym oświadczeniem, Campaign Monitor może używać tych danych do optymalizacji lub poprawy swoich usług, na przykład do technicznej optymalizacji dystrybucji i wyświetlania newslettera, lub w celach biznesowych, aby określić, w jakich krajach znajdują się odbiorcy. Jednak Campaign Monitor nie wykorzystuje danych odbiorców naszego newslettera do bezpośredniego kontaktu z nimi i nie przekazuje tych informacji stronom trzecim.

Düring AG zobowiązuje się unikać zbierania danych osobowych od osób poniżej 14 roku życia. Obejmuje to na przykład ich imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail. Jeśli dziecko przekazało nam swoje dane osobowe, prosimy rodziców lub opiekunów o poinformowanie nas, aby informacje te mogły zostać usunięte z naszej bazy danych. Odpowiedni adres kontaktowy znajduje się na końcu tej sekcji.

Kiedy uzyskujesz dostęp do strony internetowej albo reklamy Düring AG (w tym marki durgol), informacje są zapisywane na Twoim komputerze w formie „cookies” lub podobnego pliku, co pozwala nam dostosować strony internetowe oraz reklamy do Twoich zainteresowań i preferencji. Możesz jednak odrzucić te pliki lub skonfigurować przeglądarkę tak, aby wyświetlała ostrzeżenie przed ich zapisaniem. Aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika lub ekranami pomocy swojej przeglądarki.

Kiedy uzyskujesz dostęp do strony internetowej albo reklamy Düring AG (w tym marki durgol), informacje są zapisywane na Twoim komputerze w formie „cookies” lub podobnego pliku, co pozwala nam dostosować strony internetowe oraz reklamy do Twoich zainteresowań i preferencji. Możesz jednak odrzucić te pliki lub skonfigurować przeglądarkę tak, aby wyświetlała ostrzeżenie przed ich zapisaniem. Aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika lub ekranami pomocy swojej przeglądarki. Możesz dezaktywować Google Analytics za pomocą naszych ustawień dotyczących plików cookie.

Jeśli przekazałeś nam swoje dane osobowe za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych lub interaktywnej reklamy i chciałbyś, aby te informacje zostały usunięte z naszej bazy danych, prosimy o kontakt na następujący adres e-mail: durgol@pozzani.pl

Gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, przeglądarka używana na Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do naszych serwerów. Te informacje są tymczasowo przechowywane jako „pliki dziennika/logfiles”. Następujące dane będą zbierane bez żadnej interakcji z Twojej strony i przechowywane do momentu automatycznego usunięcia:

  • adres IP żądającego komputera,
  • data i czas dostępu,
  • nazwa i adres URL pobieranego pliku,
  • strona internetowa, z której został uzyskany dostęp do witryny (adres URL odnoszący się do strony referencyjnej),
  • inne informacje przekazywane przez Twoją przeglądarkę (takie jak producent i wersja przeglądarki, system operacyjny Twojego komputera, nazwa dostawcy usług internetowych, ustawienia języka itp.).

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps, dostarczanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Aby materiał map Google, którego używamy, został zintegrowany i wyświetlony przez Twoją przeglądarkę internetową, gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony kontaktowej, Twoja przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerem Google, który może znajdować się w USA. W ten sposób Google otrzymuje informację, że adres IP Twojego urządzenia uzyskał dostęp do strony kontaktowej naszej witryny. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Google Maps.

Na naszej stronie internetowej osadzamy filmy z serwisu YouTube. YouTube to portal wideo dostarczany przez YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dalej zwany po prostu „YouTube”. Używamy YouTube w połączeniu z funkcją „trybu zwiększonej prywatności”, aby pokazywać Ci filmy.

Korzystanie z Adform

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologie marketingowe firmy Adform. Zbierają one i przechowują dane w celach marketingowych, badania rynku i optymalizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wykorzystujemy śledzenie konwersji. Oznacza to, że za każdym razem, gdy użytkownik wejdzie w kontakt z reklamą wyświetlaną przez Adform, zapisywany jest plik cookie śledzenia konwersji.

Wykorzystujemy również technologię remarketingu. Oznacza to, że odwiedzający, którzy wcześniej wykazywali zainteresowanie naszą stroną internetową i produktami, będą widzieć ukierunkowaną reklamę na stronach partnerskich. Materiał reklamowy wyświetlany za pomocą remarketingu opiera się na analizie poprzedniego zachowania użytkownika przy użyciu plików cookie. Są to pliki cookie tymczasowe, które tracą ważność po 60 dniach.

Dostawcy zewnętrzni przechowują dane pod pseudonimami w celu tworzenia profili użytkowników. Do zbierania danych w tym celu używane są skrypty śledzenia lub pliki cookie. Dane uzyskane z tych technologii nie będą używane do osobistej identyfikacji odwiedzających stronę internetową ani łączone z danymi osobowymi osoby znajdującej się za pseudonimem bez osobnej zgody podmiotu danych.

Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu profilu użytkownika. Jeśli nie chcesz brać udziału w tym procesie, możesz sprzeciwić się przyszłemu zbieraniu i przechowywaniu swoich danych, aktywując plik cookie opt-out w dowolnym momencie. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

Alternatywnie możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować używanie plików cookie. Jeśli usuniesz pliki cookie w przeglądarce, wszystkie pliki cookie opt-out również zostaną usunięte i będą musiały być ponownie aktywowane.

Dodatkowe informacje o dostawcy usług zewnętrznych: Adform ApS, Wildersgade 10B, 1408 Kopenhaga, Dania

Dodatkowe informacje na temat ochrony danych w Adform: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

Wysoko skuteczny
Delikatny dla materiałów
Wszechstronny
Łatwy w użyciu
Szwajcarska precyzja w walce z kamieniem